Výroční zpráva 2016

Všechny realizované akce jsou otevřené pro všechny. Některé akce v roce 2016 byly dotovány finančními prostředky z rozpočtu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Ústeckého kraje a také městem Litoměřice.

Matěj přijal v roce 2016 neinvestiční dotaci ve výši 50.000 Kč z Ústeckého kraje a od města Litoměřice obdržel dotaci z programu podpory organizacím pracujícím s dětmi a mládeží ve výši 3394 Kč na činnost organizace, 4000 Kč na setkání mládeže a 2000 Kč na fotbalový turnaj. Od MŠMT naše organizace dostala investiční dotaci 50.000 Kč na pořízení stanu.

V roce 2016 se v průběhu roku uskutečnilo celkem
– 10 krátkodobých akcí
– 2 letní tábory
– 1 jednodenní akce
– 6 kluby mladých
celkové počty účastníků
– krátkodobé akce – 405 osob
– letní tábory – 117 osob
– jednodenní akce – 83  osob
– kluby mladých – 78 osob

Celá výroční zpráva ke stažení: Výroční zpráva 2016