Putování mládeže 2017

Doksany – Bohosudov
Motto: „Radost mi působí konat Tvou vůli, hluboko v nitru mém jsou zákony Tvoje! (Žalm 40,18)
Od 30. 6. do 5. 7. vyrazíme opět na tradiční pěší pouť po naší diecézi, která tentokrát povede z Doksan do Bohosudova. Cestou se chceme modlit a snášet všechny obtíže putování za dobré rodiny a nová povolání ke kněžství a zasvěcenému životu pro naši diecézi. Po celých pět dní nás bude provázet téma rozlišování a plnění Boží vůle. Budeme procházet duchovně silnými místy:

– Klášter sester premonstrátek v Doksanech, kde byla vychovávána sv. Anežka Česká
– Třebenice – místo umučení kněze svaté pověsti, MUDr. P. Ladislava Kubíčka
– Teplá – poutní kaple Navštívení Panny Marie s léčivým pramenem
– Kostomlaty – poutní kaple Panny Marie Pomocné s léčivým pramenem
– Bohosudov – Bazilika Panny Marie Bolestné

Zveme všechny mladé lidi dobré vůle, kteří se nebojí nepohody a chtějí se s námi vydat na cestu 🙂
Všechny informace a přihlášky na: www.pout.wz.cz