Pravidelná činnost

Kluby mladých

V několika místech  nejen našeho kraje realizujeme pravidelná setkávání mladých. Věk účastníků je od 14 do 20 let. Každý klub je veden jedním zkušeným vedoucím. Cílem těchto klubů je neformální setkávání se mladých lidí, který se společně s podporou vedoucího zabývají tématy vzdělávání, výchovy, pedagogikou, křesťanstvím a dalším. Klubová činnost je provozována nejen v pronajatých prostorách, ale i v terénu a to formou různých výletů a dalších podnikavých akcí, které především oslovují danou věkovou kategorii. Setkání jsou max. 1 týdně a min. 1x za 14 dní a zúčastňuje se ho přibližně 10 – 15 mladých lidí. Jedno setkání trvá cca 1,5 až 3 hodiny.