Formační setkání vedoucích táborů Matěj

Vážení rodiče, kamarádi a všichni přátelé tábora,
rádi bychom se s Vámi podělili o aktualitu z našeho zákulisí.
Ve dnech 5.- 8. května 2017 se v Litoměřicích uskutečnil formační a školící víkend pro táborové vedoucí z litoměřicko-turnovské a ústecké party. Celkem se nás sešlo asi 20 účastníků.
Víkend zaštítili Matěj z.s. ve spolupráci s Vyšší odbornou školou sociálně pedagogickou a teologickou JABOK pod vedením lektorky Mgr. Martiny Tesařové.
Na setkání jsme se zaměřili především na vedení porad, rozdělení rolí v týmu a vymezení kompetencí dle Balbinova dotazníku, efektivní fungování týmu, komunikace v týmu, hledání přijatelného řešení pro všechny při složité situaci, komunikace s okolím, sebereflexe týmu atd. Velkou část jsme si vyzkoušeli i v praktické části a spojili jsme tak potřebné s užitečným.
Náplní formačního víkendu byly i společné, stmelovací a oddechové aktivity jako např. procházka, opékání buřtů u Ohře, fotbal a jiné hry.
Jedno odpoledne a večer byl zaměřen jak na duchovní rozměr vedoucích, vedení tábora a práci s dětmi. Tuto část zajišťoval P. Jiří Smolek.
Celý víkend mezi účastníky panovala dobrá a přátelská atmosféra. Víkend tedy podle ohlasů splnil účel a očekávání.
Děkujeme tímto škole JABOK, především lektorce Martině Tesařové, za poskytnutí kvalitních informací a zaškolení, ZŠ B. Němcové za poskytnutí prostorů a Antonínu Legnerovi, P. Jiřímu Smolkovi a ostatním, kteří se podíleli na zajištění hladkého průběhu celé akce.
Snad jsme se na tábor, děti a nás samotné dobře připravili a vše dopadne tak, jak má.
Víkend byl z převážné části hrazen z táborového fondu, ale zbytek ze soukromých zdrojů. Pokud byste měli zájem nás v těchto nebo jiných aktivitách podpořit, budeme rádi. Přispět můžete na č. účtu 2001162000/2010 s variabilním symbolem 333.
Fotky z této i jiných akcí naleznete na: http://tabormatej.rajce.idnes.cz/
K 20.5. budou spuštěny nové táborové webové stránky na adrese www.taborymatej.wz.cz. Najdete na nich například nové informace o vedoucích a užitečné dokumenty.
Prosíme, myslete na nás v následujícím období, kdy přípravy tábora vrcholí a končí školní rok.
Těšíme se na viděnou!

formační víkend- zpráva