Výroční zpráva 2017

Všechny realizované akce jsou otevřené pro všechny. Některé akce v roce 2017 byly dotovány finančními prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje a také městem Litoměřice.

Matěj přijal v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 35 683 Kč z Ústeckého kraje a od města Litoměřice obdržel dotaci z programu podpory organizacím pracujícími s dětmi a mládeží ve výši 3500 Kč na činnost organizace, 5000 Kč na setkání mládeže a 3000 Kč na fotbalový turnaj.

V roce 2017 se v průběhu roku uskutečnilo celkem

  • 7 krátkodobých akcí
  • 2 letní tábory
  • 10 jednodenní akce
  • 10 kluby mladých

Celkové počty účastníků

  • krátkodobé akce – 348 osob
  • letní tábory – 113 osob
  • jednodenní akce – 177 osob
  • kluby mladých – 81 osob