Školení animátorů

Školení animátorů – dobrovolníků

Animátorská setkání

V průběhu roku se uskuteční několik víkendových setkání pro tzv. animátory. Na každém setkání je přibližně 15 účastníků ve věku od 15 do 26 let. Místa realizace jsou naplánována převážně v našem regionu Litoměřicka. Cílem těchto setkání je  vzdělávaní v oboru výchovy, psychologie, pedagogiky a formační oblasti křesťanství. Účastníci se tímto připravují na práci ve sdružení. Tato činnost je dlouhodobá – víceletá.

Podpora regionálních koordinátorů dobrovolníků

V Matěji pracují dva regionální dobrovolníci jako koordinátoři místních dobrovolníků. Jejich hlavní činností je podporovat v přilehlých místech našeho kraje současné dobrovolníky, kteří pracují pro naši organizaci. Dbají o jejich rozvoj a posilují jejich role. Pravidelně 1x až 2x měsíčně vyjíždí do míst, kde již probíhá práce dobrovolníků, kteří pracují s dětmi a mládeží. V daném místě stráví náš koordinátor jeden celý den. Při každé návštěvě daného místa se snaží náš koordinátor docílit toho, aby dobrovolníci v sobě nalezli a sami svým smýšlením a činností dále prohlubovali a šířili ty hodnoty, které naší společnosti mnohdy chybí: snaha o zkvalitnění životních podmínek, schopnost komunikace mezi lidmi, ochota zapojit své schopnosti do budování sociálních, kulturních a společenských hodnot, získání nebo posílení vztahu k ekologii, jako logickému a potřebnému vztahu člověka a přírody, posílení morálního základu člověka (služba, dobročinnost, spolupráce), zdůraznění potřeby společnosti.