Krátkodobé akce

V jednotlivých místech se připravují různé krátkodobé akce pro děti a mládež. Jedná se o akce o délce od 1 dne do 6 dnů.

Setkání mládeže

Jedno setkání bude na jaře a druhé na podzim. Místa realizace se obměňují v každém roce. Celkem se účastní v průměru 200 osob na každém setkání. Délka akcí je vždy 3 dny. Program je zaměřen na formaci, výchovu a vzdělávání. Předpokládané  termíny jsou většinou v dubnu a říjnu.

Týdenní soustředění

Každý rok připravujeme 1 týdenní soustředění, které je připraveno pro naše animátory. Zde si budou moci prakticky vyzkoušet své znalosti z animátorského kurzu. Soustředění se zúčastní děti z Litoměřicka. Celý program je připravován a veden animátory a to pod dohledem zkušených vedoucích.

Fotbalový turnaj

Již tradiční fotbalový turnaj pro děti a mládež z Litoměřicka. Akce je otevřená a mohou se do ní přihlásit různé zájmové dětské (mládežnické) spolky. Tato akce už má víceletou tradici. Předpokládáme účast je vždy cca 80 účastníků.

Mezi další krátkodobé akce patří pravidelně potáborová setkání, vánoční besídky, dětská odpoledne, výlety, putování a další zajímavé akce.