Spolek MATĚJ

Spolek Matěj je sdružením pro děti a mládež, které vzniklo v roce 1995.
Jsme nestátní neziskovou organizací, která vychází z křesťanských principů.

uznaná_organizace