Výroční zpráva 2017

Všechny realizované akce jsou otevřené pro všechny. Některé akce v roce 2017 byly dotovány finančními prostředky z rozpočtu Ústeckého kraje a také městem Litoměřice. Matěj přijal v roce 2017 neinvestiční dotaci ve výši 35 683 Kč z Ústeckého kraje a od města Litoměřice obdržel dotaci z programu podpory organizacím pracujícími s dětmi a mládeží ve výši 3500 Kč na činnost organizace, 5000 Kč na setkání mládeže a 3000 Kč na fotbalový turnaj. V roce 2017 se v průběhu roku uskutečnilo celkem 7 krátkodobých akcí 2 letní tábory 10 jednodenní akce 10 kluby mladých Celkové počty účastníků krátkodobé akce – 348 …

Continue Reading

Letní diecézní setkání mládeže

Ještě nevíš co budeš dělat o prázdninách v termínu 13. – 19. srpna 2018? Tak teď už víš! Zveme všechny na letní diecézní setkání mládeže do Příchovic! Tématem setkání bude verš: „Není dobré, aby člověk byl sám“ (Gn 2,18), a proto k nám přijeď prožít týden s nabitým programem a spoustou starých i nových přátel. Čekají nás zajímaví hosté s ještě zajímavějšími přednáškami, témátka, výlety, hry, táborák, mše svaté, možnost svátosti smíření, modlitby, dobrodružství, adrenalin a hlavně setkání s živým Bohem! Zveme i všechny mladé mimo litoměřickou diecézi! 🙂 

Continue Reading