54. diecézní setkání mládeže

Milí mladí,
jménem našeho otce biskupa Jana Baxanta vás srdečně zveme na 54. diecézní setkání mládeže do Litoměřic, které se uskuteční 12. – 13. dubna u příležitosti světového dne mládeže 2019. Mottem, zvoleným papežem Františkem, je Mariina odpověď na andělova slova při zvěstování: „Jsem služebnice Páně, ať se mi stane podle tvého slova“ (Lk 1,38). Tématem setkání je volba životního povolání a přiblíží nám ho s. Marie-Anna Linhartová. Vzhledem k tématu setkání zvláště zveme také osoby zasvěceného života!

Aktuální informace k setkání
• Pro nocleh budete potřebovat vlastní spacák a karimatku.
• Doporučený účastnický příspěvek na osobu je 200 Kč (bez noclehu) nebo 250 Kč (s noclehem). Preferujeme úhradu předem na bankovní účet č. 2001162000/2010. Jako zprávu příjemci uvádějte své (svá) příjmení.
• Celkové náklady na akci budou větší než přijaté platby od účastníků. Budeme vděčni za jakýkoliv přijatý dar. Jako variabilní symbol prosím uveďte 201954.
• Vlastní miska, lžíce, kelímek – pokud chcete snížit ekologický dopad setkání. Bude k dispozici i plastové nádobí.

Přihláška na 54. DSM

PROGRAM

PÁTEK
Diecézní dům kardinála Trochty (DDKT) – Komenského 4
od 16:00 Registrace
18:00 Mše svatá v kapli
19:00 Večeře a úvodní program
20:30 „Slepá“ křížová cesta
21:30 Čajovna; příležitost ke svátosti smíření, k přímluvné modlitbě
Nocleh v DDKT

SOBOTA
kino MÁJ
od 7:00 do 8:30 nabídka snídaně v DDKT
8:00 Nabídka ranní modlitby chval v kapli DDKT
9:00 Začátek programu v Kině Máj, hudba, pozvánky
9:30 Přivítání
9:40 Mons. Jan Baxant: Slovo na den a zahajovací modlitba
10:00 Sestra Marie-Anna Linhartová: Volba životního povolání
– diskuze ve skupinách
11:15 Sdílení závěrů ze skupin
11:40 Pozvánky na akce a aktivity v diecézi
11:50 Informace
12:00 Modlitba Anděl Páně
Oběd v DDKT

13:00 Odpolední workshopy:

 • Povolání do manželství (Roman a Vendula Zimovi)
 • Povolání k zasvěcenému životu (řeholníci a řeholnice z různých komunit naší diecéze, vede s. Michaela Přibylová OSF)
 • Povolání ke kněžství (P. Vítek Audy a P. Kamil Škoda)
 • Církev jako instituce, nebo jako matka (Mons. Jan Baxant) – jak si může mladý člověk získat zralý vztah k autoritě církve?
 • Palčivé otázky dneška: Vy se ptáte, kněz odpovídá (P. Pavel Morávek, P. Štěpán Smolen) – Rodina vs. homosexuální soužití, gender, IU atd…. možnost psát konkrétní dotazy při přihlašování!
 • Beseda s účastníky SDM v Panamě s foto-/videoprezentací (Vojtěch Gleisner, Maria-Luisa a Christiana Dragančevovi)
 • Cagliero – saleziánský mezinárodní volontariát (Helena Janíková)
 • Návštěva Hospice sv. Štěpána (Monika Marková, ředitelka hospice)
 • Sport – sportoviště na Škole Boženy Němcové
 • Výtvarný workshop (Věra Gajdůšková, Petra Přenosilová)
 • Výlet s růžencem (skauti FSE)

14:30 Příležitost ke svátosti smíření, duchovnímu rozhovoru a k tiché adoraci NS v katedrále sv. Štěpána
15:30 Pontifikální mše svatá v katedrále sv. Štěpána
17:00 Předpokládaný závěr (možnost pomoci s úklidem a posezení v DDKT)

Informace pro ministranty
Budeme moc rádi, když se zapojíš do služby u oltáře. Přivez si pokud možno vlastní ministrantské oblečení. Nácvik ministrování bude před páteční mší sv. v kapli DDKT v 17:30 a před sobotní mší sv. v 14:45 v katedrále.

Informace pro sportovce
Pokud ses přihlásil na sobotní odpoledne do sportovní skupinky, nezapomeň si vzít vhodnou obuv, která nezanechává šmouhy.

Informace pro výtvarný workshop
Vezměte si krabičku na hotový výrobek.

Anotace ke skupinkám a informace budeme pravidelně aktualizovat.

Setkání mládeže je naším společným dílem. Díky za modlitby a vše, co pro zdar setkání děláte! Moc se na vás těšíme!
Za přípravný tým
P. Jozef Kadlic, Mgr. Petra Přenosilová a P. Jirka Smolek

Přihláška na 54. DSM